فاجلدوهم ثمانين جلدة

«فَاجْلِدُوهُمْ» الفاء رابطة. 4) و کسانى که زنان پاکدامن را به زنا متهم مى کنند، سپس چهار مرد را بر درستى گفته خویش شاهد نمى آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هرگز شهادتشان را در هیچ امرى نپذیرید که اینان فاسقند

2022-11-30
    تذاكر م ر للطيران المخفضه
  1. سورة النور - سورة 24 - عدد آياتها 64
  2. المقصود بالقذف